Godert van Rappard adviseert voornamelijk ondernemingen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en contractenrecht en procedeert in aanverwante zaken.

Nadat hij zich heeft gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, is hij zijn carrière begonnen als advocaat bij het internationale advocatenkantoor NautaDutilh, waar hij voornamelijk werkzaam is geweest op het gebied van het intellectueel eigendoms- en contractenrecht.

Godert heeft veel ervaring met het procederen voor verschillende rechtbanken en gerechtshoven in Nederland en het opstellen en uitonderhandelen van diverse commerciële contracten.

In 2010 richtte hij zijn eigen advocatenkantoor op dat zich volledig concentreerde op het intellectueel eigendomsrecht en het contractenrecht. Van 2010 tot 2015, voordat hij samenwerkte met Roald Minneboo, was Godert tevens juridisch adviseur van het College van Toezicht Auteursrechten dat belast is met het toezicht op een groot aantal collectieve beheersorganisaties in Nederland.

Godert van Rappard is lid van de Nederlandse Vereniging voor Auteursrecht, de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), de Licensing Executives Society (LES), de European Communities Trade Mark Association (ECTA) en de Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA).

Godert van Rappard
T
   +31 (0)6 163 564 63
E   vanrappard@vrmk.legal
vCard

© 2020 VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG

Privacy Policy | Algemene voorwaarden | Rechtsgebiedenregister